English Svenska Français Spanish

Antidepressiva medel

Selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

SSRI togs fram i Sverige för 40 år sedan av Arvid Carlsson. Carlsson hade märkt att andra droger som påverkade serotoninsystemet framkallade en mental förändring hos människor. Han tog fram zimelidin, en medicin som verkade enbart genom serotonin, för att försöka ta reda på vad denna förändring var.

Vem bryr sig...

Det är nu klart vad förändringen är. SSRI framkallar en "vem bryr sig"-känsla. De som tar dem blir känslomässigt avtrubbade. Detta kan vara positivt eller negativt. När de en kortare tid ges till människor som är deprimerade eller har ångest är SSRI marginellt effektivare än placebo, på samma sätt som alkohol kan vara marginellt effektivare än placebo.

Missbruk

När de tas under längre tid kan SSRI-preparat, precis som alkohol, orsaka missbruk och beroende, som särskilt hos kvinnor kan vara svårare än ett beroende av andra droger som kokain, heroin eller amfetamin.

Fosterskador

Om preparatet ges till kvinnor i fertil ålder, och som på grund av beroendet inte kan sluta ta dem, kan det orsaka fosterskador och inlärningssvårigheter hos barn som utsätts för preparatet i livmodern.

Självmord och mord

SSRI fungerar på ungefär hälften av de som tar medicinen. Hos den andra hälften kan de orsaka självmordstankar och våldsreaktioner. I kliniska prövningar har fler människor dött när de stått på dessa droger än som räddats av dem. Det är också fler människor som blivit våldsamma av behandlingen än som lugnats av dem. De här läkemedlen har med stor säkert spelat en roll i vissa av de senaste skolskjutningarna.

Utöver läkemedlens effekt på människorna, har SSRI även haft en effekt på samhället. Marknadsföringen av dessa läkemedel har lyckats utomordentligt i att övertyga oss alla om att svårigheter i livet är orsakade av en serotoninbrist som kan rättas till av ett enda piller.

Innan SSRI kom ut på marknaden ansågs mediciner vara gifter som också medförde risker. Nu används de som ett slags gödningsmedel att förskrivas i så stor utsträckning som möjligt, och i allt större mängder, till barn och äldre. Den enda risk som myndigheterna verkar se är att man använder för lite mediciner.

Innan SSRIs intåg, skrevs den vetenskapliga litteraturen av akademiker som hade tillgång till data från kliniska prövningar. Så är det inte längre. Litteraturen är nu full av spökskrivna artiklar. Dessa påstår att medicinerna fungerar fantastiskt bra, fastän de kliniska studierna i själva verket visar att de inte fungerar alls eller är alldeles för farliga.

Resultatet har blivit att om någon av oss tar dessa läkemedel och får problem, kommer vi sannolikt att ställas inför läkare som förnekar att problemen existerar - läkare som nästan kommit till en punkt där de inte ser oss fast vi faktiskt sitter rakt framför dem.


"Who Cares in Sweden" (Vem bryr sig i Sverige)

... är en dokumentär i tre delar – ett försök av två svenskar att hålla upp en spegel framför sina landsmän för att få dem att se vad som hänt. Du kan se hela dokumentären här:
www.whocaresinsweden.com

footer